Politica de Confidentialitate


POLITICA DE CONFIDENTIALITATE


Dreptul dumneavoastră la intimitate și viață privată, precum și încrederea pe care ne-o acordați sunt importante pentru noi și, de aceea, prin această Politică de confidențialitate (²Politică²) vă furnizăm informații importante despre modul în care DR. MAX S.R.L. gestionează datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care ni le puneți la dispoziție. Această Politică se aplică oricărui produs, serviciu, site sau aplicație care colectează, înregistrează, modifică, utilizează, accesează, transmite sau stochează date personale.

Vă rugăm să citiți cu atenție această Politică și să contactați Responabilul nostru cu Protecția Datelor dacă doriți detalii cu privire la prelucrările noastre sau la modificarea alegerilor dumneavoastră. Vă rugăm să verificați actualizările acestei Politici. În cazul în care vom aduce moodificări pe care le considerăm importante, le veți putea consulta atât în magazinele noastre, cât și online.

Ne angajăm să vă respectăm confidențialitatea și dreptul dumneavoastră la intimitate și viață privată, respectând toate legile și reglementările europene și naționale aplicabile protecției datelor, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”).CINE SUNTEM

Operatorul de date este DR. MAX S.R.L., o societate română cu sediul social în Aeroportului nr 53, com. Mogosoaia, jud. Ilfov, („Societatea”).

Pentru mai multe informații referitoare la Societate, vă rugăm să vizitați https://www.drmax.ro/despre-noi. CE TIP DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM, ÎN CE SCOPURI ȘI ÎN CE BAZĂ

Există multe tipuri de situații în care suntem în contact cu dumneavoastră și cu datele dumneavoastră personale. De exemplu, colectăm datele personale în următoarele situații:

Când vizitați magazinele noastre ;
Când achiziționați produse prin intermediul site-urilor noastre;
Când solicitați emiterea și când utilizați un card de loialitate;
Când primiți o informare despre produsele și serviciile noastre prin sms, e-mail sau telefon;
Când utilizați sau comunicați cu noi prin intermediul portalurilor multimedia și / sau a rețelelor sociale;
Când comunicați cu noi prin telefon, fax, e-mail, mesagerie vocală, mesagerie text (SMS), mesagerie imagine (MMS), mesagerie video sau mesagerie instant;
Când ne trimiteți orice fel de adresă.


CĂTRE CINE TRANSMITEM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Pentru a atinge scopurile descrise mai sus, Societatea utilizează serviciile mai multor parteneri contractuali. Aceștia pot avea calitatea de Împuterniciți sau Operatori Asociați, iar acestora le pot fi furnizate unele date cu caracter personal pentru a fi utilizate în limitele obligațiilor pe care și le-au asumat față de Societate și cu respectarea strictă a instrucțiunilor Societății cu privire la prelucrarea acestor date.

Datele cu caracter personal pe care le transmitem către Împuterniciți sunt limitate la informațiile minim necesare pentru prestarea respectivelor servicii. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

DR. MAX S.R.L., în calitate de utilizator al platformei Shopify, nu colectează și nu obţine informații referitoare la categoriile de date colectate, altele decât cele menționate în prezenta Politică şi la utilizarea acestora de către Shopify. Prin accesarea website-ului, datele dumneavoastră personale pot fi utilizate de Shopify. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi Politica de confidenţialitate a Shopify la adresa https://www.shopify.com/legal/privacy.Datele cu caracter personal pot fi dezvăluite și către autorități publice, atunci când există o obligație legală sau contractuală în acest sens, la solicitarea expresă și în scris a acestora sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unei infracțiuni.

De asemenea, putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal către terți achizitori, în măsura în care activitatea Societății ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele personale ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții sau către alte societăți din grupul A&D Pharma, care vor respecta instrucțiunile Societății în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Pentru mai multe informații referitoare la grupul A&D Pharma, vă rugăm să vizitați www.adpharma.com. Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri, în baza temeiurilor legale indicate pentru fiecare dintre acestea, astfel cum este detaliat mai jos:


Scopul prelucării
Date cu caracter personal prelucrate
Temeiul prelucrării
Durata prelucrării
Destinatari / Împuterniciți
Facturare produse
Nume, prenume, adresă, produse achiziționate, număr card bancar
Obligație legală (Codul fiscal)
10 ani de la data emiterii facturii
Furnizorul de software, ANAF, autorități publice
Gestionarea cazurilor de cosmeto-vigilență
Nume, prenume, vârstă, telefon, e-mail, stare sănătate (reacție adversă), durată, gravitate, produs suspectat
Regulamentul nr. 1223/2009 privind produsele cosmetice; Hotărârea nr. 147/2015
Pe durata soluționării cazului și 10 ani după finalizare
Producător, distribuitor
Vânzare online
Nume, prenume, adresă, telefon, e-mail
Încheiere și executare contract
10 ani de la data achiziției
Furnizorul de software, Shopify, firma de curierat, ANAF, instituții bancare, procesatori de plăți online*, autorități publice
Comunicări de marketing direct
Nume, prenume, e-mail, telefon
Consimțământ
1 an de la data ultimei achiziții sau până la retragerea consimțământului
Agentii de publicitate și marketing, furnizorul de servicii de telecomunicații (sms, e-mail)
Crearea profilului de consumator
Nume, prenume, numărul cardului de loialitate, oraș, istoric cumpărături
Consimțământ
1 an de la data ultimei achiziții sau până la retragerea consimțământului
Furnizorul de software, agenții de publicitate
Organizarea campaniilor promoționale și/sau a concursurilor
Nume, prenume, adresă, telefon, e-mail, vârstă, numele contului din rețeaua de socializare, CNP (CNP-ul este solicitat numai în cazul premiilor ale căror valoare depășește 600 de lei), semnătura
Consimțământ / obligație legală în cazul CNP-ului, pentru premii cu valoarea peste 600 lei (Codul fiscal)
Pe durata desfășurării campaniei/ concursului și 3 ani de la data acordării premiului
Agenții de publicitate și marketing, agenții de media digitală sau agenții de rețele de socializare, firma de curierat care asigură livrarea premiului, ANAF
Recrutare
Datele conținute în CV, precum și referințe, rezultate teste angajare, notițele recrutorului, semnătura
Încheierea unui contract
Pe durata procesului de recrutare, precum și 6 luni de la data încheierii acestuia
Furnizorul de software
Crearea unei baze de date cu CV-uri
Datele conținute în CV
Consimțământ
2 ani de la data acordării consimțământului sau până la retragerea acestuia
Furnizorul de software
Oferirea de răspunsuri la întrebările, reclamațiile sau solicitările dumneavoastră adresate prin scrisoare, e-mail, telefon, fax
Nume, prenume, număr de telefon/fax, adresa de e-mail, adresa poștală, voce.
Consimțământ
Pe durata soluționării solicitării, precum și 3 ani de la data soluționării
Furnizorul de software, furnizorul de servicii de call-center, autorități publice
Monitorizarea spațiilor și/sau a bunurilor
Imagine, localizare
Obligație legală (Legea nr. 333/2006)
30 de zile de la data înregistrării imaginii
Furnizorul sistemului CCTV, firma de pază, autorități publice


*În cazul realizării plăților online, vor fi prelucrate de către partenerii noștrii informații privind: nume, prenume, numărul cardului de debit/credit, data expirării cardului de debit/credit, codul CVV, IBAN-ul.

NAVIGAREA PE SITE-UL WEB. UTILIZAREA COOKIE-URILOR

În cadrul site-ului web utilizăm cookie-uri pentru a colecta automat informații cu caracter tehnic care pot identifica utilizatorul, respectiv: adresa IP, tipul de browser de internet folosit pentru navigarea pe site-ul nostru web, sistemul dumneavoastra de operare, denumirea domeniului sau gazda domeniului prin intermediul căruia utilizatorul navighează pe site-ul web.

Principalul scop al utilizării cookie-urilor este să vă ajute să aveți parte de o experiență de navigare îmbunătățită precum și acela de a vă putea oferi un continut publicitar individualizat și adaptat intereselor și preferințelor dumneavoastră. Drept urmare, în măsura în care v-ați exprimat acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor, vom prelucra datele dumneavoastră personale pentru a vă oferi o experiență personalizată și relevantă de navigare pe site-ul nostru web și pentru a întelege modul în care interacționați cu conținutul nostru publicitar.

Pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor pe acest site web, tipurile de cookie utilizate și scopurile în care datele cu caracter personal sunt prelucrate, precum și cu privire la posibilitățile de a controla și/sau dezactiva cookie-urile, vă rugăm să consultați Politica de cookie-uri.TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN STRĂINĂTATE

În contextul operațiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în străinătate către state din Uniunea Europeană („UE”) sau Spațiul Economic European („SEE”), precum și către Canada, prin intermediul platformei Shopify. Canada este stat recunoscut de Comisia Europeană ca asigurând un nivel de protecție a datelor cu caracter personal adecvat cu cel din statele SEE. 

Vă asigurăm că orice transfer realizat de Societate va respecta cerințele legale prevăzute în GDPR.PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE ALE MINORILOR CU VÂRSTA DE SUB 16 ANI

Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal prezentate în această Politică se referă la persoane care au cel puțin 16 ani. Utilizarea sistemelor, precum și a rezultatelor prelucrării este interzisă cu privire la minorii care nu au împlinit această vârstă în absența consimțământului părinților/reprezentanților legali ai acestora. În cazul în care, în ciuda eforturilor noastre rezonabile de prevenire, o astfel de prelucrare are totuși loc, o vom înceta de îndată ce observăm faptul că utilizatorii nu au împlinit vârsta menționată mai sus și nu există acordul părinților/reprezentanților legali.


SECURITATEA PRELUCRĂRII DATELOR

Societatea vă asigură că evaluează și actualizează în mod constant măsurile de securitate implementate pentru a se asigura că acestea sunt specifice și adecvate pentru a proteja drepturile şi libertăţile persoanelor fizice. În acest sens, Societatea a implementat si implementează cele mai noi soluții tehnice, inclusiv hardware si software pentru menținerea nivelului de securitate la un nivel adecvat care să nu permită existența un breșe de securitate. Totodată, Societatea desfășoară periodic sesiuni de pregătire și instruire cu personalul care operează activități suscetibile a interacționa în orice mod cu Datele cu caracter personal.DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de Societate și, în caz afirmativ, de a solicita o copie a acestora;
Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;
Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care:
considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permita Societății să verifice exactitatea datelor cu caracter personal;
prelucrarea este ilegală, însă dumneavoastră nu doriți ca ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate, ci restrângerea utilizării acestor date;
în cazul în care Societatea nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal pentru scopurile definite, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță sau
v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp necesar Societății pentru a verifica dacă temeiurile legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;
Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive;
datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea şi nu există niciun alt temei juridic pentru continuarea prelucrării;
persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea;
datele au fost prelucrate ilegal;
ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația europeană sau națională sau
datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite minorilor (daca este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ;
Dreptul de a vă retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrare, atunci cand prelucrarea are la bază consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv;
Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct;
Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;
Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat Societății într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și se realizeaza prin mijloace automate;
Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Pentru a vă exercita oricare dintre aceste drepturi, pentru a formula cereri sau reclamații, vă rugăm să ne scrieți la adresa Aeroportului nr 53, com. Mogosoaia, jud. Ilfov,

prin e-mail la protectiedate@adpharma.com. De asemenea, în cazul în care doriți să vă retrageți consimțământul acordat cu privire la scopul de marketing direct (newsletter), aveți posibilitatea de a utiliza opțiunea „Dezabonare” care este inclusă în fiecare comunicare (e-mail) de marketing transmisă.Puteți contacta Responsabilul cu Protecția Datelor / DPO la adresă de corespondență: Aeroportului nr 53, com. Mogosoaia, jud. Ilfov, e-mail: dpo@adpharma.com.

Puteți contacta Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării datelor cu Caracter Personal la telefon +40.318.059.211 sau email anspdcp@dataprotection.ro sau pe adresa București sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30.MODIFICĂRI LA ACEASTĂ POLITICĂ

Prezenta Politică de Confidențialitate poate suferi modificări și poate fi actualizată de către Societate, după cum va fi necesar. Societatea vă va notifica cu privire la orice modificări materiale sau substanțiale ale acestei Politici și se va asigura că respectiva notificare este efectuată într-o manieră care asigură luarea acestora la cunoștință de către dumneavoastră.

Actualizare: 30.10.2021